3. Søkortet, positioner & alm. vigeregler

Navigation

  • Søkortet (egenskaber, typer, datum, indhold)
  • Positioner (udtage og afsætte)

Søvejsregler

  • Almindelige vigeregler 

Forberedelse

  • Øv dig gerne i kompasretninger, grader og positioner.
  • Medbring søkort 102U, parallellineal eller kurslineal, passer, samt blyant og viskelæder.
  • Slideshow om søkortet (pdf)
  • Slideshow om alm. vigeregler (pdf)

Opgaver

Opgaverne er beregnet til at regne efter kursus lektionen, for at få emnerne til at fæstne sig og opøve en god færdighed i regne navigationsopgaver. Nogle af opgaverne gennemgår vi næste gang, men ellers tjek selv løsningen. De opgaver der er markeret med fede typer forventes det at i regner og medbringer til næste kursusgang.
 
Egne opgaver 2015:
Navigation:  Positioner i øvelsesark.   
Download opgave her og øvelsesarket findes her, såfremt det ikke er udleveret. 
Duelighedsprøvens lærebog, ingen
Duelighedsbogen opgavesamling, A9-12, A25, A27
 
Søvejsregler :  Duelighedsprøvens lærebog, Lektion 3, opg. 1-18
Duelighedsbogen opgavesamling, E16-28
 
 
Learn2Navigate