Learn2Navigate.com

Du er her: Hjem > Eksamen
NB. eksempel, opdateres senere til brug efterår 2023!
 
For at få duelighedsbeviset skal man både bestå den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve. Den teoretiske prøve er delt i en skriftelig del og derefter i en mundtlig overhøring.
 
Når tiden for eksamen nærmer sig vil i få nærmere at vide hvor og hvornår i møde.
 
Tilmelding efterår 2021 forgår til "Kompetence Centeret - Danmarks Fritidssejler Union" (www.dfukc.dk). Tryk på "Tilmeld" i menuen, vælg rette kursus, sted og tid. (Duelighed-teoretisk, AOF Aalborg, 6/12 kl. 18.30) og tryk "send" til sidst. Følg den videre instruks.

Skriftelig del af den teoretiske duelighedsprøve

Den skriftelige del af starter med at du får stillet en sejladsopgave, hvor du på søkortet skal planlægge og gennemføre en given sejlads, og undervejs regne på hvorledes sejladsen går. Dernæst er der nogle skriftelige spørgsmål i hele pensummet, som du på bedste vis skal forsøge at svare på. Her har du bøgerne til din hjælp.
 
Medbring minimum søkort 102U, Duelighedsbogen, Kort 1, kurslineal, passer, blyant. Alle hjælpemidler undtagen computer er tilladt. Selve prøven varer 2 timer. 
 
Hele teoretiske eksamen koster 400 kr, som betales til Danmarks Fritidssejler Union Kompetence Center. Se www.dfukc.dk  (2019 priser)

Mundtlig del af den teoretiske duelighedsprøve

Her skal du uden nogen form for hjælpemidler forklare hvad du vil gøre i forskellige situationer. Igen er hele pensumet i spil, men du kan være sikker på at møde en farvandsafmærkning, en lanterne figur med tilhørende skibskending, en situation med vigeregler, nødsignalerne, samt et spørgsmål i havmiljøet. Hvis du har haft fejl i den skriftlige prøve vil der måske også blive stillet spørgsmål til dette. En sjælden gang er dette et knob. Herudover vil censor spørge ind til andre tilfældige emner i pensumet, for at vurdere om det nu er forsvarligt at slippe dig løs på vandet. Prøven plejer at vare ca. 20 minutter. Husk penge til censor.
 
Resultatet af den skriftelige prøve vil blive vurderet i sammenhæng med gennemførelsen af den mundtlige del, og de vil tilsammen være grundlaget for beståelse af den teoretiske eksamen.

Praktisk duelighesprøve

Praktisk duelighedsprøve er ikke en del af dette kursus, men typisk vil vi være behjælpelig med at finde en lokal sejl- eller motorbåd, hvor i kan få et par øvesejladser og endelig gennemføre den praktiske prøve. Prøven foretages naturligt i sommer sejlsæsonen.
 
Den praktiske prøve koster 480 kr. inkl. selve duelighedskortet (plastikkortet), som betales til Danmarks Fritidssejler Union Kompetence Center) Se www.dfukc.dk . Herudover skal der beregnes ca. 500 kr. til lidt undervisning, lån af båd mv. til at øve i og bruge til eksamen.  (2018 priser)

Generelt

Til eksamen skal censor bruge navn og cpr., samt foto til selve duelighedsbeviset. Mail gerne et foto til mig, ellers vil vi tage et på en af kursusaftenerne. Hvis der nogen der ikke ønsker at deltage i eksamen vil jeg gerne vide det.
 
Man skal bestå begge prøver for at have bestået den teoretiske del af Duelighedsprøven. Hvis man bliver forhindret eller ikke ønsker at deltage i prøverne, bedes man give mig besked så hurtigt som muligt. Hvis man ikke består, kan man tidligst gå til omprøve efter 14 dage. 
 

Undermenu

« forrige  |   top  |   næste »

©2022 Christian Kirkegaard, Aalborg. +45 20231372 ck@c-innovation.dk Login