Learn2Navigate.com

Du er her: Hjem > Eksamen > Skriftelig delprøve
 
Den skriftelige del af starter med at du får stillet en sejladsopgave, hvor du på søkortet skal planlægge og gennemføre en given sejlads, og undervejs regne på hvorledes sejladsen går. Dernæst er der nogle skriftelige spørgsmål i hele pensummet, som du på bedste vis skal forsøge at svare på. Her har du bøgerne til din hjælp.
 
Medbring minimum søkort 102U, Duelighedsbogen eller anden materiale, Kort 1, kurslineal, passer, blyant. Alle hjælpemidler undtagen computer er tilladt. Selve prøven varer 2 timer. 
 
Den teoretiske eksamen koster 400 kr, som betales ved tilmelding til DFU (Danmarks Fritidssejler Union Kompetence Center). Se www.dfukc.dk
 
Herunder er et godt gæt på hvad du kunne møde i den skriftelig delprøve, men i princippet kan spørgsmålene bruge alt fra det vi har været igennem.
 • Finde lokationer i kortet på baggrund af stednavne, bøjer, fyr, kompasretninger. Dette har vi øvet ved at vi igennem opgaveregningen er kommet rundt på hele søkort 120.
 • Håndtere passer og kurslineal i praksis på søkortet
 • Udsætte og udtage positioner, med breddegrader og længdegrader. 
 • Forstå strøm og afdrift, samt hvorledes og i hvilken rækkefølge der regnes med dem. Kunne indtegne disse i en skitse ved kursberegning.
 • Forstå misvisning og deviation, samt hvorledes og i hvilken rækkefølge der regnes med dem. Kunne indtegne disses nordretninger i en skitse ved kursberegning.
 • Forstå fyrkarakterer, fyrliner og kimingsafstand.
 • Udsætte og optage simple beholdne kurser i søkortet.
 • Udfra en beholden kurs kunne beregne en styret kurs dev., og lave en "pæn" opstilling af beregningen med tilhørende kursskitse.
 • Udfra en styret kurs dev. kunne afsætte en beholden kurs i søkortet. Og lave en "pæn" opstilling af beregningen med tilhørende kursskitse.
 • Kunne finde en position på baggrund af krydspejling og andre stedliner, samt korrigere disse til beholdne pejlinger.
 • Forstå og arbejde med distance, fart og tid beregninger, uden at sammenblande sejlende og beholdne elementer.
 • Kunne foretage en god disposition mht. ændring af sejlkurser o.l. i forbindelse med opgavens sejladsplanlægning.
 • Slå op i Kort 1 og finde forklaringen på et eller andet symbol der findes i søkortet.
 
Den bedste forberedelse er simpelhen at regne en masse sejladsopgaver og eksamensopgaver.
« forrige  |   top  |   næste »

©2022 Christian Kirkegaard, Aalborg. +45 20231372 ck@c-innovation.dk Login