Eksamensplan

Skriftlig prøve, mandag d. 07. december  2020, mødetid kl. 16.00 eller 18.30 

Prøven foregår i kantinen/fordragssalen på AOF kursuscenter i Gug. Adressen er AOF Nordjylland, Mylius Erichsens Vej 1, 9210 Aalborg SØ. Medbring minimum rent søkort 102U, Duelighedsbogen/andre materialer, kurslineal, passer, blyant, evt. kort 1. Alle hjælpemidler undtagen computer/internet er tilladt. Selve prøven varer 2 timer.  Opgavebesvarelsen skal skrives på blankt papir og afleveres sammen med opgaven efter prøven.  Af hensyn til Corona restriktioner deles holdet i to således at følgende mødeplan følges. 
NB. Planen er stadig forløbig!
 • 16.00 - 18.00    Thomas, Thorbjørn, Maria, Steffen
 • 18.30 - 20.30    Kasper, Michael R., Michel, Søren, Ulrik, Anja, Mads
 
Mundtlig prøve, mandag d. 14. december 2020,  Prøven foregår i vores normale undervisningslokale: Sejlklubbens klubhus på havnen, Adresse: Sejlklubben Limfjorden, Bådehavnsvej 14, 9000 Aalborg.
Den mundtlige prøve varer ca. 20 min, hvor I med sikkerhed høres i fartøjskending (lanterner), vigeregler, regler for skærpet udkig, nødsignaler, og herudover et par enkelte emner i resten af pensummet i hele duelighedsbogen. Ingen hjælpemidler er tilladt. Mød gerne lidt før og vent stille i klublokalet, til du bliver kald ind til prøven der afholdes i bestyrelseslokalet. Mødeplan med cirka tider er her:
 • 15.50    Maria møder op og påbegynder skriftlig prøve. 
 • 16.00    Thomas
 • 16.25    Thorbjørn
 • 16.50    Mads
 • 17.15    Ulrik
 • 17.40    Anja
 • 18.05    Steffen møder op og påbegynder skriftlig prøve.
 • 18.10    Maria
 • 18.50    Kasper
 • 19.15    Søren
 • 19.40    Michael R.
 • 20.05    Steffen
 • 20.30    Michel  

 

Tilmelding til prøverne

Se den tilsendte e-mail med web adresse, booking nr. mm. Vær opmærksom på at tilmelding skal ske senest 8 dage før den skriftlige prøve.


NN og NN aflægger mundtlig prøve lige efter den skriftelige, dvs. fra ca. kl. 21.00 mandag d. 07. december 2020

Learn2Navigate