Sømandskab

  • Tovværk
  • Knob og stik
  • Opankring
  • Slæbning
  • Grundstødning
  • Sejlads i hårdt vejr
  • Vejret til søs

Søvejsregler

  • Lanternefigurer for alle fartøjer

Forberedelse

  • Regn alle de navigationsopgaver du kan overkomme
  • Øv dig i skibskending udfra lanternerne for alle typer af skibe.

Opgaver

Opgaverne er beregnet til at regne efter kursus lektionen, for at få emnerne til at fæstne sig og opøve en god færdighed i regne navigationsopgaver. Nogle af opgaverne gennemgår vi næste gang, men ellers tjek selv løsningen. De opgaver der er markeret med fede typer forventes det at i regner og medbringer til næste kursusgang.
 
Egne opgaver 2015:
 
Navigation:   
Duelighedsbogen opgavesamling, Første repetition, D1-D11
Duelighedsbogen opgavesamling, I1 - I24
 
 
Søvejsregler :  
Duelighedsbogen opgavesamling, F17 - F39
Duelighedsprøvens lærebog, Lektion 2, opg. 13-38