Opgavesvar

 
Prøve 1 i Opgavesamlingen til Duelighedsbogen
 
Prøve 2 i Opgavesamlingen til Duelighedsbogen 

Prøve 3 i Opgavesamlingen til Duelighedsbogen

Prøve 4 i Opgavesamlingen til Duelighedsbogen

Prøve 5 i Opgavesamlingen til Duelighedsbogen

Eksamens prøve 1 af Chr.K. 2016.

Krydspejlinger opgave,  04.12.2019 CK