Navigation

Søvejsregler

Forberedelse

  • Udsætte positioner i søkortet, studer søkortet. 
  • De almindelige vigeregler 

Opgaver

Opgaverne er beregnet til at regne efter kursus lektionen, for at få emnerne til at fæstne sig og opøve en god færdighed i regne navigationsopgaver. Nogle af opgaverne gennemgår vi næste gang, men ellers tjek selv løsningen. De opgaver der er markeret med fede typer forventes det at i regner og medbringer til næste kursusgang.
 
Egne opgaver 2015:
  • Opg 7.pdf  (opgaveløsning kan du se her)  (i opg. 7.4 ligger midtfarvandsafmærkning no. 4. lige ud for Grenå)
  • Opg 8.pdf  (opgaveløsning kan du se her)
 
Navigation:  Positioner i øvelsesark.   
Download opgave del 2 her og øvelsesarket findes her, såfremt det ikke er udleveret. 
Duelighedsprøvens lærebog, Lektion 9, opg. 18-30
Duelighedsbogen opgavesamling, A20 - A23, A25, A27, A33 - A38
 
 
Søvejsregler :  Duelighedsprøvens lærebog, Lektion 3, opg. 18-28
Duelighedsbogen opgavesamling, E29 - E44