Forebyggelse og bekæmpelse af brand i fritidsfartøjer

  • Brandteori
  • Varmeforplantning, brandklasser
  • Slukningsteori
  • Slukningsmidler
  • Forebyggelse
  • Når uheldet er ude
  • Behandling af personskade ved brand

Søvejsregler

  • Alle søvejsregler: Lanternekending, vigeregler, dag-, nat-, anker- og manøvre signaler.

Forberedelse

  • Regn alle de navigationsopgaver du kan overkomme
  • Øv dig i skibskending udfra lanternerne for alle typer af skibe.

Opgaver

Opgaverne er beregnet til at regne efter kursus lektionen, for at få emnerne til at fæstne sig og opøve en god færdighed i regne navigationsopgaver. Nogle af opgaverne gennemgår vi næste gang, men ellers tjek selv løsningen. De opgaver der er markeret med fede typer forventes det at i regner og medbringer til næste kursusgang.
 
Navigation:   
Duelighedsbogen opgavesamling, Prøve 2
Duelighedsbogen opgavesamling, K1 - K8
Brug øvelsesprogrammet til navigation
 
 
Søvejsregler :  
Duelighedsbogen opgavesamling, F43 - F44
Duelighedsprøvens lærebog, Lektion 2, opg. 13-38
Brug øvelsesprogrammet til lanternekending