Her skal du uden nogen form for hjælpemidler forklare hvad du vil gøre i forskellige situationer. Igen er hele pensumet i spil, men du kan være sikker på at møde en farvandsafmærkning, en lanterne figur med tilhørende skibskending, en situation med vigeregler, nødsignalerne, samt et spørgsmål i havmiljøet. Hvis du har haft fejl i den skriftlige prøve vil der måske også blive stillet spørgsmål til dette. En sjælden gang er dette et knob. Herudover vil censor spørge ind til andre tilfældige emner i pensumet, for at vurdere om det nu er forsvarligt at slippe dig løs på vandet. Prøven plejer at vare ca. 20 minutter. 
 Resultatet af den skriftelige prøve vil blive vurderet i sammenhæng med gennemførelsen af den mundtlige del, og de vil tilsammen være grundlaget for beståelse af den teoretiske eksamen.
 
Et eksempel på strukturen i den teoretiske prøve. Det er helt op til censor at grave sig ned eller springe over. Det der er mærket med fed skrift er det du med 110% sikkerhed vil blive spurgt om og skal kunne svare fejlfrit på.