NB. eksempel, opdateres senere til brug efterår 2023!

Skriftlig prøve, mandag d. 06. december  2021, mødetid kl. 18.30 

Prøven foregår i kantinen/fordragssalen på AOF kursuscenter i Gug. Adressen er AOF Nordjylland, Mylius Erichsens Vej 1, 9210 Aalborg SØ. Medbring minimum rent søkort 102U, Duelighedsbogen/andre materialer, kurslineal, passer, blyant, evt. kort 1. Alle hjælpemidler undtagen computer/internet er tilladt. Selve prøven varer 2 timer.  Opgavebesvarelsen skal skrives på blankt papir og afleveres sammen med opgaven efter prøven.  
 
Mundtlig prøve, torsdag d. 9. december 2021,  Prøven foregår i vores normale undervisningslokale: Sejlklubbens klubhus på havnen, Adresse: Sejlklubben Limfjorden, Bådehavnsvej 14, 9000 Aalborg.
Den mundtlige prøve varer ca. 20 min, hvor I med sikkerhed høres i fartøjskending (lanterner), vigeregler, regler for skærpet udkig, nødsignaler, og herudover et par enkelte emner i resten af pensummet i hele duelighedsbogen.
Medbring sygesikringskort og kvittering for betalt prøve ellers kan man betale med Mobile Pay på stedet.
Ingen hjælpemidler er tilladt. Mød gerne lidt før og vent stille i klublokalet, til du bliver kald ind til prøven der afholdes i bestyrelseslokalet. Mødeplan med cirka tider er her:

 

Tilmelding til prøverne

Se den tilsendte e-mail med web adresse, booking nr. mm. Vær opmærksom på at tilmelding skal ske senest 8 dage før den skriftlige prøve.

 

NN og NN aflægger mundtlig prøve lige efter den skriftelige, dvs. fra ca. kl. 21.00 mandag d. 07. december 2020