NB. Websiden er blevet blevet idriftsat igen efter webhotellet har opdateret deres system. Det betyder at der kan være noget der ikke virker som det plejer. Vil hurtigst muligt prøve at få siden rigtigt opdateret. 04.10.2022

 

 

Navigation

Velkommen til kurset efteråret 2022

Dette er en internetside, der er beregnet for deltagerne på AOF-Nord kurset "Navigation - duelighedsbevis for lystsejlere", hold nr. 9722201003. Kurset er på 20 kursusgange, alle mandage og torsdage 18.30-21.15 med start mandag d. 19.09.2022  (Se AOF kursusbeskrivelse og tilmelding). Det er  nu være muligt at tilmelde sig, hvilket gøres på AOF's hjemmeside, samme som kursusbeskrivelsen. På baggrund af evalueringen og ønskerne fra tidligere kursister afholdes kurset over en kortere periode, men med to ugentlige kursusaftner. Indholdet er det samme, men fordelen er at de færdigheder man opnår er helt skarpe til eksamen, som kan afvikles i starten af december før juleræset sætter ind.

På disse sider vil du finde lektionsplaner, materiale lister, præsentationer, opgaver, løsninger, links til gode sider mv. Siderne er fra seneste kursus, og vil bliver opdateret som kurset skrider fremad. 

Lokalerne

Vi har i et samarbejde mellem AOF og Sejlklubben Limfjorden fået lov til at afholde vores kursus i Sejlklubbens klubhus på havnen (Bådehavnsvej 14, Aalborg), fremfor at skulle benytte et tilfældigt skolelokale. Undervisning i et maritimt miljø, det kan næsten ikke være bedre, og med parkering lige udenfor. Faren er dog at vil kigge mere ud en på tavlen, men jeg tager chancen.

Find vej til lokalerne: Sejlklubben Limfjordens lokaler.

Enkelte gange kan SL lokalerne være optaget til andet formål og vi må flytte undervisningen til AOF undervisningcenter i Frydendal, Mylius Erichsens Vej 1, 9210 Aalborg SØ (Se kort og om parkering her). For nuværende flyttes undervisningen hertil torsdag d. 22.09.2022 og  torsdag d. 13.10.2022. Lokalenr. oplyses senere.

Om undervisningen

Undervisningen foregår normalt ved at stoffet til en lektion gennemgås og forklares mundtligt af læreren med støtte fra powerpoint på projektor, gammeldags tavle og diverse undervisningsmaterialer. Man behøver ikke læse på stoffet før det bliver gennemgået, men det skader selvfølgelig ikke. Som en naturlig ting indgår diskussioner af emnet med egne oplevelser, praktiske råd, konsekvenser af fejl. Herefter kan der være forskellige øvelser både praktiske og navigationsopgaver i fællesskab, og opgaver til individuel løsning hjemme.

I starten af kurset vil der blive fokuseret på at lære grundbegreberne i navigation og søvejsregler. Her er der en del udenadslære, der mere og mere intensivt så bliver benyttet i de navigationsopgaver der stilles. Fra midten af kurset og fremad vil der være meget fokus på at opnå færdigheder i løsning af navigationsopgaver, og det er også her der er lektioner i de mere perifere men stadige vigtige emner omkring duelighedsbeviset. Det er emner som vejret, motor, knob, brand, havmiljøet. De sidste 5 kursusgange vil fokusere på eksamen og forberedelse dertil.

Kurset er indholdsmæssigt tungt, og man skal passe på ikke at springe opgaveregning og øvelser over. Enkelte gange vil vi gennemgå opgaverne, og her lærer man faktisk intet med mindre man selv har løst dem. Hav ikke indstillingen "Det lærer jeg lige under repetionen", for den indstilling giver kun ekstra sved på panden til eksamen. 

Fremmøde.

Du behøves ikke at melde afbud hvis du ikke kommer en enkelt aften. Du vil her på hjemmesiden kunne se hvilke emner der er blevet gennemgået og hvilke opgaver der anbefales at regne. Hvis du er væk en længere periode må du gerne give besked. Af hensyn til de andre elever kan du ikke forvente at de opgaver du regner ude af trit med kursusforløbet kan blive rettet og forklaret. 

Kontakt

Hvis du absolut skal i kontakt, så kan jeg kontaktes. Men bregræns det og brug tiden når vi mødes til den ugentlige undervisning.

Christian Kirkegaard, tlf. 20231372, mail: ck@c-innovation.dk.